Werker in de bouw met het Pinall toestel in de hand.

Een veilige cloudoplossing voor opvolging, communicatie en tijdsregistratie.

Een veilige cloudoplossing voor meer dan de opvolging van uw medewerkers & assets, voor de communicatie met uw partners en voor het registreren van aanwezigheden en tijden.

Ontdek de specificaties Bekijk de toestellen

Pinall

Flexibele registratieoplossingen: Geef je werknemers meer mogelijkheden

Je werknemers hebben de vrijheid om te kiezen hoe ze zich registreren op de werkplek. Of het nu via een badge, telefoon of sms-bericht, digitale bakens, beveiligde handpalmscan of de app is, ons systeem biedt verschillende methoden om aan jouw unieke behoeften te voldoen. De selectie van registratieopties hangt af van factoren zoals het aantal te registreren personen, de bezoekfrequentie, het aantal locaties en het type faciliteit. Met deze veelzijdigheid kan je zorgen voor een naadloze registratie voor jouw personeel.

Bekijk onze toestellen

Apparaatselectie op basis van locatie, bezoekfrequentie, aantal werknemers, partnerregistraties en beveiliging.

Pinall toestel

FAQ

Kan pinall gebruikt worden voor meerdere bedrijven tegelijk?

Ja, meerdere bedrijven kunnen tegelijk gekoppeld worden aan één en dezelfde gebruiker, de gebruiker kan met dezelfde login wisselen in de bedrijven waartoe hij toegang werd verleend.

Elke gebruiker kan toegang krijgen tot meerdere bedrijven met dezelfde logingegevens. De toegang wordt verleend door de beheerder van het bedrijf. Hierbij zijn er 2 mogelijkheden: de beheerder voegt het bedrijf zelf toe, of de gebruiker wordt uitgenodigd door het andere bedrijf. Op het platform kan elk bedrijf (uniek btw-nummer) slechts 1x voorkomen. Is het bedrijf reeds actief op het platform, dan kan het de beheerder toegang verlenen tot zijn bedrijf.

Als een bedrijf toegang verleent aan iemand die niet tot het bedrijf behoort, zal ook meegegeven worden welke locaties de externe medewerker kan zien.

Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen of entiteiten maar telkens hetzelfde btw-nummer, dan wordt het bedrijf éénmalig aangemaakt en wordt de indeling gedaan op basis van “business unit”. Business unit zijn eveneens een onderdeel om toegang te verlenen aan gebruikers.

Indien het bedrijf niet bestaat op het platform en de medewerkers gebruikmaken van de construbadge of metalbadge, dan wordt dit bedrijf automatisch aangemaakt op het platform. Het bedrijf gekoppeld aan de construbadge is niet toegankelijk voor consultaties, binnen het platform heet dit een “private company”, welke enkel gebruikt wordt voor informatie naar checkinatwork en ondervragingen door het bedrijf waar de badge gebruikt is.

Wat is "ConstruBadge" en "Metalbadge"?

De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider. De ConstruBadge moet zichtbaar worden gedragen op bouwwerven in België.

Voor meer informatie

Document ConstruBadge_Brochure_Belgische_Werkgever_NL.pdf

Website www.construbadge.be

De Metalbadge:

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) kreeg van de sociale partners de opdracht om een "Metalbadge" af te leveren voor alle arbeid(st)ers die geheel of gedeeltelijk werken op een werf/werven. Dit geldt voor arbeid(st)ers die tewerkgesteld zijn in het PC 111.1, 2, 3 met inbegrip van leerjongens en de interims. De "Metalbadge" heeft de bedoeling een visuele controle mogelijk te maken en daarmee de sociale fraude tegen te gaan. De uitgifte van de "Metalbadge" is gebaseerd op artikel 3 § 2 van de statuten van het FBZMN.

Sinds 2017 wordt ook de mogelijkheid geboden om aanwezigheidsregistratie te doen.

Voor meer informatie:

https://www.fondsmet.be/nl-be/Metalbadge.aspx

Werknemers niet zichtbaar of gedeeltelijk zichtbaar?

Volgende mogelijke situaties kunnen zich voordoen.

 • Ik kan een werknemer niet vinden.
 • Ik zie geen prestaties van de werknemer.
 • Ik zie niet alle prestaties van de werknemer.

Er zijn een aantal mogelijke redenen dat registraties niet zichtbaar zijn, hiervoor moeten volgende stappen gecontroleerd worden:

 • Kan je de werknemer vinden in de lijst van actieve werknemers:
  • Ga naar het overzicht van werknemers, "mijn actieve werknemers". Zoek in de lijst van de werknemers in het zoekveld:
   • werknemer is gevonden, ga naar stap 2.
   • werknemer is niet gevonden. Controleer of de actieve onderneming deze is van de werknemer. Indien de juiste actieve onderneming gekozen is en de werknemer niet zichtbaar is, ga dan naar het overzicht "mijn inactieve werknemers".
   • Is de werknemer niet terug te vinden in één van beide overzichten, dan zal deze werknemer nog niet aangemaakt zijn voor deze ondernemer. Ga naar de functie "werknemers" om de werknemer aan te maken.
 • Werknemer is gevonden in de lijst van actieve werknemers van het bedrijf:
  • Controleer of je toegang hebt tot de business unit en de locatie. Alle werknemers zijn altijd zichtbaar (zie stap1), maar de registraties worden afgeschermd per business unit en locatie.
  • Elke registratie is gekoppeld (automatisch bij captatie op het toestel) aan een business unit en locatie. Gebruikers worden toegang verleend tot business units en locaties. Deze autorisatie kan enkel toegekend worden door de administrator van het bedrijf binnen pin.all.
  • Als een registratie van een werknemer niet zichtbaar is, vraag na op welk toestel de registratie is gedaan. Met dit toestelnummer kan nagegaan worden welke business unit en locatie gekoppeld is.
   • ga naar de functie toestellen "mijn actieve toestellen". Zoek het gewenste toestel. Indien het toestel niet zichtbaar is, kan het zijn dat het toestel gekoppeld is aan een andere onderneming. Kies de juiste actieve omgeving om het toestel te vinden.
   • Is het toestel niet vindbaar, dan controleren in het overzicht van de "inactieve toestellen" van de onderneming. Is het toestel niet vindbaar, dan zal het toestel niet aangemaakt zijn voor dit bedrijf, en moet het toestel eerst geregistreerd worden.
   • Is het toestel vindbaar, bekijk het detail van het toestel, en controleer of alle waarden zoals status (moet actief staan), laatste activiteit (bekijk datum en tijd, opgelet UTC (-2u), geconnecteerd met onderneming, business unit en locatie (stemmen deze overeen met de autorisatie), en de statistieken. Indien één van deze parameters foutief lijken of niet ingevuld, meld dit aan de beheerder binnen uw bedrijf, zodat deze de nodige actie kan ondernemen.
Wat is het verschil tussen “accounts” en “medewerkers”?

Accounts is de term die gebruikt wordt om personen aan te duiden die inloggen op het platform. Een account heeft een login (het emailadres) en een paswoord (account kent dit zelf toe).

Medewerkers is de term die gebruikt wordt om personen aan te duiden die tijdsregistraties kunnen uitvoeren op het platform. Medewerkers worden aangemaakt (of via API ingelezen) op het platform. Medewerkers hebben een nummer waarmee ze aan hun registraties worden gekoppeld.

Het gebruik van een mobiele app is specifiek in deze context. Elke medewerker die de app installeert krijgt door het systeem een “fictieve account” toegewezen. De account kan niet gebruikt worden om in te loggen op het platform, maar wordt enkel gebruikt om de mobiele app te identificeren bij zijn connectie met het platform.

Wat is Checkinatwork, voor wie en wanneer?

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de persoon die iemand uitstuurt om te werken, als bij de persoon die het werk uitvoert. Zij moeten onderling afspreken wie de registratie doet, en beide partijen kunnen controleren of de registratie gebeurd is.

Voor verdere informatie ga naar de website van Checkinatwork.

Wat zijn API (application programming interface)?

Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Vaak vormen API's de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden aan andere programma's. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld een tekenprogramma niet te weten hoe het de printer moet aansturen, maar roept het daarvoor een gespecialiseerd stuk software aan in een bibliotheek, via een afdruk-API.

pinall heeft een afzonderlijke website url voor de API.

Waar staat de handleiding?

De handleiding kan je downloaden via de volgende link: Pinall_Manual_5.0_NL_0.docx

Let’s change
your tomorrow

Heeft je bedrijf of project progressieve ondersteuning nodig? Of ben je op zoek naar een boeiende job waarin je jezelf maximaal kunt ontwikkelen? Wij luisteren naar je behoeften.